System obsługi rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  

            


 « Strona główna   Szukaj w Archiwum


Rozliczenie SOD  »

ost.: 2008-01-07 13:12
3.1 Jak ustalić maksymalną wielkość pomocy?Wielkość ta określona została w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia pomocowego i wynosi:- 130 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,- 110 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób... więcej1) Rozliczenie roczne dotyczy wszystkich pracodawców, którzy uzyskali pomoc publiczną w formie dofinansowania do wynagrodzeń lub sfinansowania składek na ubezpieczenia społeczne (zarówno przez PFRON jak i budżet państwa) za okres sprawozdawczy (okres od stycznia do grudnia 2004 r.). 2) Zapisy... więcej2.1 Kwota pomocy publicznej. Zgodnie z rozporządzeniem pomocowym przepisy rozporządzenia stosuje się do pomocy udzielonej na podstawie art.25 ust.2 - 3a i art.26 a ust.1-5 w związku z art.15, art.17, art.19, art.20 ust.1 i art.26d ust.1 ustawy. A zatem dla celów rozliczenia rocznego... więcejObowiązek rozliczenia pomocy publicznej uzyskanej na podstawie art. 26 a ustawy (dofinansowania do wynagrodzeń) wynika bezpośrednio z przepisu art.26 c ust.5 ustawy, który stanowi, że pracodawca dokonuje rozliczenia miesięcznego dofinansowania za okres roczny w terminie do 15 lutego roku... więcejost.: 2007-06-14 13:50
WZÓR OŚWIADCZENIA O WYBORZE FORMY ROZLICZENIA UZYSKANEJ POMOCY (PDF, 38KB) więcejost.: 2007-06-14 13:48
2007-06-14 13:48 Druki  »
Formularze związane z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowań i refundacji obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. Lp. Nazwa druku Wersja do pobrania 1 Miesięczna Informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych... więcejost.: 2007-06-14 12:52
Dokumenty w formie elektronicznej składane będą przez pracodawców za pomocą programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. W celu złożenia dokumentów pracodawca otrzyma od Funduszu, poprzez internet, certyfikat umożliwiający podpisywanie dokumentów. Dokumenty nie uwierzytelnione podpisem... więcej2007-06-14 12:50 Tryb uzgadniania salda  »
Zgodnie z art.26 c ust.3 ustawy Fundusz w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracodawcę przekazuje pracodawcy informację o saldzie przysługującego pracodawcy dofinansowania. W przypadku gdy wyliczona przez Fundusz kwota dofinansowania będzie równa kwocie zawartej we wniosku pracodawcy,... więcejPracodawcy ubiegający się o dofinansowanie przed złożeniem pierwszych dokumentów będą musieli zarejestrować się w Funduszu, aby otrzymać identyfikator oraz hasło dostępu do systemu informatycznego. Należy zaznaczyć, że System Obsługi Dofinansowań jest systemem odrębnym od istniejącego w Funduszu... więcejKwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego oraz: stopnia niepełnosprawności zatrudnionego, szczególnych schorzeń zatrudnionego, typu pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnego. Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej otrzymają... więcejZgodnie z art.26 a ustawy dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia (u jednego z wyżej wymienionych pracodawców), ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numer PESEL i NIP oraz przekazywane drogą elektroniczną... więcejZgodnie z art.26 a ustawy podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być: pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej; pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i... więcejKomu przysługuje dofinansowanie Na kogo przysługuje dofinansowanie Wysokość dofinansowania Obowiązki związane z rejestracją do Systemu Obsługi Dofinansowań Warunki proceduralne, które musi spełnić pracodawca ubiegający się o dofinansowanie Tryb uzgadniania salda Zasady składania dokumentów... więcejdesigned by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Nasza polityka prywatności oraz polityka cookies.