System obsługi rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  

            


 « Strona główna   Szukaj w Archiwum


Rozliczenie SOD  »

ost.: 2008-01-07 13:12

 

2.1 Kwota pomocy publicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem pomocowym przepisy rozporządzenia stosuje się do pomocy udzielonej na podstawie art.25 ust.2 – 3a i art.26 a ust.1-5 w związku z art.15, art.17, art.19, art.20 ust.1 i art.26d ust.1 ustawy. A zatem dla celów rozliczenia rocznego przedsiębiorca wykazuje następującą pomoc:
1) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników niepełnosprawnych sfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub budżet państwa,
2) dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

W przypadku zakładów pracy chronionej nie należy wykazywać do rozliczenia części uzyskanego dofinansowania, które zgodnie z art.26 a ust.5 p.2 pracodawca przekazuje na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron), z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej (są to kwoty wykazywane w pozycji nr 47 formularza INF-D-P stanowiącego załącznik nr 2 do informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych – INF-D), ponieważ środki zgromadzone na zfron są środkami publicznymi, a ich gromadzenie i rozliczanie podlega odrębnym przepisom.

2.2 Jaki okres sprawozdawczy podlega rozliczeniu rocznemu?

Rozliczenie roczne obejmuje pomoc publiczną uzyskaną przez pracodawcę w całym 2004 r., tj. w okresie od stycznia do grudnia. Natomiast przepisy rozporządzenia pomocowego znajdują zastosowanie jedynie do pomocy uzyskanej po 1 maja 2004 r. Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej przez dzień uzyskania przez pracodawcę pomocy należy rozumieć dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy. W przypadku pomocy polegającej na sfinansowaniu składek na ubezpieczenia społeczne będzie to dzień złożenia deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast w przypadku dofinansowań do wynagrodzeń – dzień złożenia miesięcznej informacji. Oznacza to, iż pomocą podlegającą rozliczeniu na podstawie przepisów rozporządzenia pomocowego w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń będzie pomoc uzyskana za okres od kwietnia do grudnia 2004 r., gdyż pierwszą informację miesięczną po 1 maja pracodawcy składali właśnie za kwiecień 2004 r. (do 20 maja 2004 r. ). Natomiast w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne jeśli deklaracja dotycząca wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem w marcu 2004 r. została złożona w maju 2004 r., również kwota sfinansowanych składek za marzec podlegać będzie rozliczeniu według zasad obowiązujących po 1 maja 2004 r. Będzie to miało miejsce w sytuacji gdy pracodawca wypłaca wynagrodzenia np. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik był zatrudniony. W powyższym przypadku wynagrodzenie dotyczące zatrudnienia w marcu zostanie wypłacone w kwietniu, a deklaracja (DRA04) do ZUS-u zostanie złożona w maju 2004 r.


Autor: Info - Baza, dodano: 2007-06-14 12:59
Źródło: Info - Baza


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Nasza polityka prywatności oraz polityka cookies.