System obsługi rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  

            


 « Strona główna   Szukaj w Archiwum


Rozliczenie SOD  »

ost.: 2007-06-14 12:52
2007-06-14 12:50 Tryb uzgadniania salda  »

Zgodnie z art.26 c ust.3 ustawy Fundusz w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracodawcę przekazuje pracodawcy informację o saldzie przysługującego pracodawcy dofinansowania.

  1. W przypadku gdy wyliczona przez Fundusz kwota dofinansowania będzie równa kwocie zawartej we wniosku pracodawcy, Fundusz w terminie 7 dni poinformuje pracodawcę o uzgodnieniu salda, a następnie w terminie 7 dni od dnia przekazania pracodawcy ww. informacji przekaże kwotę należnego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy.
  2. W przypadku gdy kwota wyliczona przez Fundusz będzie różniła się od kwoty wykazanej przez pracodawcę we wniosku, Fundusz w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przekaże pracodawcy informację o kwocie ustalonej przez Fundusz, wraz z dokładną informacją dotyczącą sposobu ustalenia kwoty należnego dofinansowania oraz wezwie pracodawcę do potwierdzenia ustalonego przez Fundusz salda w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
    1. w przypadku gdy pracodawca potwierdzi w wyznaczonym terminie kwotę ustaloną przez Fundusz, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia Fundusz przekaże kwotę należnego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy.
    2. w przypadku gdy pracodawca nie zgodzi się z wysokością kwoty ustalonej przez Fundusz, będzie mógł odmówić potwierdzenia salda oraz złożyć wyjaśnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W powyższym przypadku Fundusz w terminie 3 dni od dnia uzyskania wyjaśnień pracodawcy ponownie ustali kwotę dofinansowania przysługującego pracodawcy oraz wezwie pracodawcę do potwierdzenia ponownie ustalonego salda. Jeśli przedstawiona wyżej procedura nie doprowadzi do uzgodnienia salda do końca miesiąca następującego po miesiącu złożenia przez pracodawcę wniosku, Fundusz wyda decyzję o odmowie wypłaty dofinansowania.
Należy zaznaczyć, że brak odpowiedzi przez pracodawcę w terminie 7 dni od dnia wezwania do potwierdzenia salda w każdym z ww. przypadków spowoduje pozostawienie wniosku pracodawcy bez rozpatrzenia.

Autor: Info - Baza, dodano: 2007-06-14 12:50
Źródło: Info - Baza


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Nasza polityka prywatności oraz polityka cookies.