System obsługi rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  

            


Umowy – instrukcje Certyfikaty Moduły systemu Expert Ważne informacje Rozliczenie SOD Komunikaty EXPERT Bliżej prawa Cennik - zamówienie Sprzedaż aplikacji Rekomendacje Bezpieczeństwo danych Najczęstsze pytania Literatura Kontakt Programy partnerskie O Nas
1. Czy muszę uzupełniać ręcznie daty zakończenia ważności orzeczeń o niepełnoprawności?
Uzupełnienie tych pozycji jest opcjonalne. Jeśli zostaną one uzupełnione to z odpowiednim wyprzedzeniem program będzie informował za pomocą poczty internetowej o konieczności dostarczenia nowego orzeczeń.

2. Jak zaimportować dane pełnosprawnego asystenta osoby niepełnosprawnej?
W przedostatnim kroku importu danych z programu Płatnik, należy wybrać opcję "wyświetl tylko pełnosprawnych", następnie zaznaczyć osoby, które mają być zaimportowane i kliknąć "importuj".

3. Wprowadzam dane dotyczące adaptacji pomieszczeń i mimo tego że są one zapisane nie oblicza się koszt. Dlaczego?
Najprawdopodobniej uzupełnione zostało tylko pole dotyczące kosztu poniesionego w związku z zatrudnieniam pracowników niepełnosprawnych, a do prawidłowego wyliczenia kosztu program wymaga również określenia kosztu adaptacji w przypadku gdyby pracownicy byli pełnosprawni

4. Mam pracowników podzielonych na dwie grupy rozliczane róznymi metodami (podwyższone koszty i ryczałt). Jak wydrukować prawidłowo INF-D-R dla obu grup?
W takim przypadku należy wydrukować dwa raporty. Dla pracowników rozliczanych ryczałtem wybrać raport ryczałowy i określić grupę ryczałt, a dla podwyższonych kosztów tak samo wygenerować raport "podwyższone koszty roczny". Następnie zsumować poszczególne pozycje z obu raportów.

5. Wprowadziłam do programu wszystkie dane pełnosprawnego asystenta, określiłam również wymiar asystentury, dlaczego nie widzę tego asystenta na raportach podwyższonych kosztów?
Jeśli jest to asystent pełnosprawny to nie będzie on widoczny na raporcie podwyższonych kosztów, a jedynie koszt związany z asystenturą pojawi się przy osobie, która otrzymuje pomoc.

6. U niektórych pracowników zaimportowanych wystąpiło wiele okresów zatrudnienia. Dlaczego tak się stało i czy można to usunąć?
Nieprawidłowo powielone okresy zatrudnienia mogą powstawać jako skutek wielokrotnego importu tych samych miesięcy lub importowania miesięcy niechronologicznie. Usuwanie nieprawidłowych okresów zatrudnienia jest możliwe z poziomu użytkownika. Należy jednak przy tym uważać ponieważ w przypadku kilkukrotnej zmiany grupy przez pracownika okresów zatrudnienia powinno być kilka.

7. Dlaczego nie można edytować zakładki pracownicy/zus pracodawca?
ZUS'u pracodawcy nie trzeba edytować ponieważ jest on obliczany na podstawie składek ZUS podobnie jak ZUS pracownika, ZUS budżet i ZUS pfron. W związku z tym do programu Expert wystarczy w prowadzić prawidłowo poszczególne składki w zakładce ZUS/składki ZUS.

8. Nie mogę się zalogować.
Upewnij się czy nie jest wciśnięty klawisz "CAPS LOCK" (przy logowaniu rozróżniane są duże i małe litery). Być może wpisany login lub hasło są błędne. Być może plik certyfikatu nie został poprawnie wskazany. W przypadku ponownego wystąpienia problemu skontaktuj się z naszym konsultantem.

9. Nie mogę wydrukować wybranych dokumentów.
Upewnij się czy urządzenie drukujące jest podłączone do komputera i działa poprawnie. Pamiętaj również że do wydruku niektórych dokumentów wymagane jest zainstalowanie oprogramowania obsługującego pliki w formacie PDF oraz arkusze kalkulacyjne.

10. Aplikacja działa zbyt wolno, czas trwania podjętych operacji nie pozwala na sprawna prace.
Serwer może być chwilowo przeciążony. Prosimy o kontakt z administratorem - tel. (61) 640 23 20.

11. Dane niektórych pracowników wydają się być niekompletne.
Sprawdź, czy pracownik był zatrudniony w okresie, dla którego dane zostały zaimportowane.

12. Dane nie chcą się zaimportować do aplikacji.
Sprawdź, czy podana ścieżka do katalogów z plikami jest poprawna. W przypadku importu z Płatnika upewnij się, czy odpowiednio skonfigurowane zostały ustawienia ODBC. Szczegółowe informacje na ten temat wraz z objaśnieniem znajdziesz w instrukcji obsługi.

13. Przed przejściem do jakiejkolwiek innej zakładki, po edycji danych w zakładce, przełączeniu na inna zakładkę i powrocie na wcześniej edytowana, dane nie uległy zapisaniu i powróciły do stanu pierwotnego.
Wprowadzane zmiany zawsze potwierdzamy klikając przycisk "zapisz" lub "edytuj" na dole strony (dotyczy to także zmiany wyświetlanego półrocza z polami do ewentualnej edycji).

14. Co oznaczają poszczególne skróty przypisane różnym współczynnikom?
Wskaż kursorem pole danego współczynnika, a rozwinie się pasek z informacją, jaki to współczynnik. Ponadto, w comiesięcznych raportach każdej z zakładek dotyczących podwyższonych kosztów znajdują się zgodne z ustawą o rehabilitacji (...) opisy skrótów i wzory dotyczące wykonanych obliczeń.

15. Jak zaznaczyć, że pracownik jest asystentem/opiekunem osoby niepełnosprawnej?
W zakładce "przeglądanie i edycja danych" wybieramy interesującego nas pracownika. Na karcie z danymi tej osoby zaznaczamy pole "Tak, pracownik to asystent/opiekun osoby niepełnosprawnej" i zapisujemy. Na dole formularza pojawia się wtedy tabela, zawierająca dane wszystkich pracowników, w której użytkownik może określić część etatu, którą w danym miesiącu asystent/opiekun poświęcił konkretnej osobie niepełnosprawnej. Po uzupełnieniu tych danych również zapisujemy zmiany.

16. Jaka jest różnica pomiędzy zakładkami "Pracownicy/Zużycie surowców" i "Baza kosztów/Dane dot. zwiększonego zużycia materiałów"?
Zakładki te są ze sobą sprzężone. Jeśli chcemy brać pod uwagę zużycie materiałów szczegółowo dla każdego pracownika w danym miesiącu, to wypełniamy zakładkę "Zużycie surowców", a pomijamy "Dane dot. zwiększonego zużycia materiałów". Jeśli jednak interesują nas uśrednione wartości, wypełniamy pola ze współczynnikami w zakładce "Baza kosztów/Dane dot. zwiększonego zużycia materiałów". Wtedy, na podstawie obliczeń przeprowadzonych przez aplikację, pola w "Zużycie surowców" dla każdego pracownika wypełnią się automatycznie.

17. Jaka jest rola zakładki "Ustawienia/Komisja"?
Po dodaniu kolejnych członkow komisji zatwierdzającej raporty, aplikacja umieszcza ich nazwiska oraz tworzy miejsca na podpisy na każdym wydruku generowanym przez aplikację.

18. Jaka jest rola zakładki "Ustawienia/Grupy pracowników"?
Podział pracowników na grupy np. pod względem zakresu obowiązków znacznie ułatwia orientację wśród wszystkich pracowników podczas edycji danych oraz przyśpiesza działanie aplikacji przy wyświetlaniu danych dla danej grupy zamiast pełnej listy pracowników zakładu.
designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Nasza polityka prywatności oraz polityka cookies.