System obsługi rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  

            


 « Strona główna   Szukaj w Archiwum


Komunikaty EXPERT  »

ost.: 2012-02-15 09:30

CO POWINIEN „POTRAFIĆ” DOBRY PROGRAM AUTOMATYZUJĄCY ROZLICZENIA DOFINANSOWAŃ I REFUNDACJI

Przedstawiamy stworzony przez firmę Info Baza katalog funkcjonalności jakie powinien posiadać dobry program automatyzujący wypełnianie dokumentów INF-U-P, INF-D-P, Wn-U i Wn-D oraz rozliczający uzyskane dofinansowania i refundacje.

System wspomagający pracodawców osób niepełnosprawnych powinien dysponować następującymi możliwościami:

– automatyczne, miesięczne, narastające rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek ZUS

– automatyczne tworzenie informacji INF-D-P i INF-U-P, a na ich podstawie automatyczne generowanie wniosków Wn-D i Wn-U

– automatyczne generowanie deklaracji rocznych – INF-D-R i INF-U-R oraz informacji o podwyższonych kosztach zatrudniania osób niepełnosprawnych INF-D-Kz oraz INF-U-Kz

– automatyczne, narastające wyliczanie na podstawie zaimportowanych przez użytkownika danych wysokości ryczałtu lub rzeczywistych podwyższonych kosztów

– automatyczne, narastające wyliczanie kosztów płacy

– automatyczne, narastające wyliczanie najniższego pułapu pomocy

– dostosowanie obliczeń do statusu zakładu pracy (zpchr i otwarty rynek)

– dostosowanie obliczeń do różnych terminów wypłaty wynagrodzeń (do ostatniego dnia miesiąca, do 10. dnia miesiąca oraz opcja mieszana)

– weryfikacja niezgodności i błędów w dokumentach

– podpowiedzi systemu dotyczące wypełniania dokumentów

– możliwość dokonywania korekt wszystkich stworzonych dokumentów

– możliwość tworzenia raportów imiennych (dla każdego pracownika) obejmujących:
  • dane o zatrudnieniu – szybki dostęp do tych danych umożliwia szybką weryfikację stopnia niepełnosprawności i wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym
  • płace – informacje o wynagrodzeniu osiąganym, wypłaconym, podstawie oskładkowania oraz o ewentualnym wynagrodzeniu chorobowym
  • zusy – szczegółowe informacje o składach ZUS opłaconych przez pracownika i pracodawcę oraz kwotach składek podlegających refundacji
  • koszty – szczegółowe zestawienie podwyższonych kosztów zatrudnienia
  • pułapy intensywności pomocy – informacje na temat wysokości i sposobu obliczenia najniższego pułapu intensywności pomocy w danych okresach rozliczeniowych

  • INF-D-P i INF-U-P – zestawienie wszystkich wartości zawartych w polach formularzy w danym okresie rozliczeniowym.
– raport miesięczny – kompleksowe przedstawienie kwot istotnych dla wszystkich rozliczanych pracowników w skali miesiąca

– raport roczny – podsumowuje zestawienie comiesięcznych deklaracji oraz wartości używanych w obliczeniach

– wydruk raportów do arkusza kalkulacyjnego oraz formatu PDF

– moduł Chronometraż ułatwiający pomiar i analizę wydajności pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych, a także generowanie niezbędnych dokumentów

– współpraca z systemem Płatnik – import danych dotyczących składek ZUS osób niepełnosprawnych oraz asystentów osób niepełnosprawnych

– współpraca z każdym systemem kadrowym – import danych dotyczących wynagrodzeń oraz składek ZUS

– możliwość importu danych z programu Excel (lub innego arkusza kalkulacyjnego)

– pełna zgodność z Systemem SODiR;

– eksport danych do systemu SODiR off-line

– mechanizm zapewniający utrzymanie zgodności danych zawartych w Systemach SODiR i Programie Rozliczającym. Informacja o danych poprawionych bezpośrednio w Sodirze, a nie uwzględnionych w programie

– kartoteka osoby niepełnosprawnej – moduł pozwalający na zgromadzenie w jednym miejscu i zarządzanie danymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych

– moduł „Baza Kosztów” pozwalający na definiowanie rzeczywistych podwyższonych kosztów, które są następnie wykorzystywane w obliczeniach

– bezpieczeństwo Państwa danych zapewnione przez szyfrowane łącze, hasła i klucze prywatne jak również surowe procedury bezpieczeństwa;

– infolinia zapewniająca pomoc techniczno–konsultacyjną (zarówno w kwestiach działania aplikacji, jak również w zakresie aspektów prawnych związanych z dofinansowaniami),

– bezpłatne aktualizacje aplikacji;

– możliwość korzystania z aplikacji z dowolnego komputera – login, hasło i klucz prywatny dają upoważnionych użytkownikom możliwość dostępu do swojego konta na serwerze, co umożliwia pracę w dowolnym miejscu i czasie

– ciągła archiwizacja wprowadzanych danych i możliwość łatwej modyfikacji, a także przywrócenia danych

– dostęp do bazy pytań i odpowiedzi dotyczących korzystania z programu oraz problematyki funkcjonowania firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

– możliwość użytkowania aplikacji przez dowolną liczbę upoważnionych pracowników

– pełny dostęp do serwisu prawnego „Aktualności” – monitoringu prasy ogólnopolskiej i internetu w zakresie dofinansowań

– dostęp do portalu dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Wszystkimi wymienionymi powyżej możliwościami dysponuje System Expert.
Będziemy wdzięczni za informacje o funkcjonalnościach, których zdaniem Państwa brakuje. Informacje prosimy przesyłać na adres: a.banaszek@info-baza.pl

Zachęcamy do pobrania wersji demonstracyjnej programu oraz zapoznania się z cennikiem.

zamów wersję demonstracyjną >>>

cennik >>>


Z programem Expert będzie można zapoznać się na szkoleniu organizowanym przez naszą firmę:

„Problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz rehabilitacji zawodowej w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne. Liczenie płac, rozliczenia z ZUS oraz pozyskiwanie i rozliczanie dofinansowań i refundacji z PFRON.”

Bydgoszcz (20 czerwca 2008 r.), Kraków (23 czerwca 2008 r.), Katowice (24 czerwca 2008 r.), Łódź (30 czerwca 2008 r.), Wrocław (1 lipca 2008 r.), Szczecin (28 lipca 2008 r.), Poznań (29 lipca 2008 r.)

zobacz więcej »Autor: Info Baza, dodano: 2008-06-16 11:12
Źródło: Info - Baza


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Nasza polityka prywatności oraz polityka cookies.